Оқытушы: аға оөытушы Абдрахманова  Айгуль Ерболатовна