Бериниязова Асель Максатовна, аға оқытушы, магистр